UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTRUMENTE STURCTURALE
2007-2013

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Contact

ICPE - Inginerie Electrică, Splaiul Unirii 313, 030318, sector 3, Bucureşti, office_ie@icpe.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României