UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTRUMENTE STURCTURALE
2007-2013

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiectivele Proiectului

Obiectivul principal al proiectului constă în elaborarea unei tehnologii de fabricaţie a resolverelor.

Obiectivul general al proiectului este în conformitate cu obiectivele Operaţiunii 2.3.1. "Sprijin pentru start-up-uri şi spin-off-uri inovative" din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare, Domeniul Major de Interventie 2.3 – Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare, conducând la creşterea cifrei de afaceri şi a productivitatii şi asigurând totodată respectarea principiilor dezvoltării durabile.

Obiective Specifice

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României