UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSTRUMENTE STURCTURALE
2007-2013

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

Investiţii pentru viitorul dumneavoastră

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

POSCCE - AXA II, Operaţiunea O2.3.1, Etapa IX, ID nr. 1335

TEHNOLOGIE DE FABRICAŢIE RESOLVERE / TEHRE

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Beneficiar: ICPE - Inginerie Electrică, Splaiul Unirii 313, Bucureşti

Valuarea totală a proiectului: 872.960,00 lei

Valuarea totală eligibilă a proiectului: 704.000,00 lei

Valoarea eligibilă maximă nerambursabilă acordată din fonduri publice: 633.600,00 lei (83% FEDR + 17% Bugetul Naţional)

Cofinanţarea eligibilă a beneficiarului: 70.400,00 lei

Valoarea neeligibilă a proiectului: 168.960,00 lei

Durata proiectului: 15 luni

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României